English       עברית
איך נוכל לתרום לארגונך?
 
הצורך:

לכל מפעל, מועצה,יישוב ואיזור תעשיה יש מערכת ייחודית של תשתיות עיליות ותת קרקעיות (מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז ועוד). המידע אודות התשתיות כולל תכניות, מפות ושרטוטים שונים, ניירות וקבצים דיגיטליים, אשר פעמים רבות שמורים אצל בעלי תפקידים שונים בארגון.

כתוצאה, מידע בעל חשיבות עליונה אינו נשמר ואינו מתעדכן ולכן, פעמים רבות בעלי תפקידים מתקשים לאתר את המסמך הרצוי, דווקא במצבים קריטיים. המידע אודות התשתיות הוא בעל חשיבות עליונה לארגון, אך מפאת עומס העבודה, משימת ארגון ותיעוד החומר לעולם אינה נמצאת בראש סדר העדיפויות.

בדיוק בנקודה זו, מרום נכנסת לתמונה: מרום מפחיתה ממך את העומס, נותנת לך שליטה במידע ומאפשרת איתור מהיר של כל התשתיות.

 

הפתרון:

מרום פיתחה שיטה לארגון, מיפוי ותיעוד ממוחשב, המאפשרת לך להמשיך בשגרת העבודה. צוות מרום אוסף ומרכז את כל המידע הידני והדיגיטלי הקיים בארגון, תוך הצלבה עם בעלי התפקידים, בעלי הידע והניסיון, מאפיין את הצרכים המדויקים ובונה שפה ארגונית אחידה, אשר מייעלת את העבודה באופן משמעותי. 
 
 
 

 

 קרא עוד:           
כל הזכויות שמורות למרום פתרונות מיפוי ותיעוד בע''מ. עוצב ע''י Dax Designs. תוכנת ע''י יבגני. All Rights Reserved to Marom Mapping Solutions LTD