English       עברית

פרוייקטים - מיפוי שטחי חקלאות


     
 
 
גד"ש קיבוץ יגור (שנת 2006): 
מיפוי שטחי חקלאות ומערכת המים.
שם הממליץ: עמוס שולנר
 
 
מטע וגד"ש קיבוץ אפק (שנת 2005):
מיפוי שטחי חקלאות ומערכת המים.
שם הממליץ: גבי

גד"ש קיבוץ גבים (שנת 2009): מיפוי שטחי חקלאות ומערכת המים. סוגי גידולים לפי שנים. קישור כל חלקה למסמך חיצוני. 
שם הממליצה: רינת אלבז


       
גד"ש ומטע קיבוץ טירת צבי (שנת 2009): מיפוי שטחי חקלאות, מערכת המים ובריכות דגים.
שם הממליץ: רלי 
 
חקלאות עין גב (שנת 2006): מיפוי שטחי חקלאות ומערכת המים.
שם הממליץ: עומר לביא

חזרה לפרוייקטים

           
כל הזכויות שמורות למרום פתרונות מיפוי ותיעוד בע''מ. עוצב ע''י Dax Designs. תוכנת ע''י יבגני. All Rights Reserved to Marom Mapping Solutions LTD