English       עברית

פרוייקטים - מיפוי להיערכות ביטחונית


     
 
 
ביטחון מים - כפר מנדא (שנת 2011): 
מיפוי איזורי היישוב ונקודות חלוקת מים. קישור לטבלאות חיצוניות (רישום אוכלוסין וכו').
שם הממליץ: אחמד מותלק, מנכ"ל תאגיד המים.
 
ביטחון מים - כפר מנדא (שנת 2011):
מיפוי רשת הנדסית ביישוב, מקורות המים ואיזורי הלחץ.
שם הממליץ: אחמד מותלק, מנכ"ל תאגיד המים.
 
ביטחון מים - בת ים (שנת 2009): מיפוי איזורי העיר, רשת המים, רדיוסים ממרכזי חלוקת מים ונקודות חלוקה.
שם הממליץ: דני לקר (רשות המים).


       
היערכות ביטחון - קיבוץ אשדות יעקב איחוד (שנת 2005): מיפוי איזורי חלוקת האוכלוסיה למקלטים.
שם הממליץ: שמואל קוצ'וק

 
היערכות ביטחון - קיבוץ מעיין ברוך (שנת 2009): סימון מרכיבי הביטחון ביישוב: מקלטים, שערים, דרכי גישה, גדר היקפית, הידרנטים, מבנים מרכזיים ונקודות ניתוק חשמל ומים.

חזרה לפרוייקטים

           
כל הזכויות שמורות למרום פתרונות מיפוי ותיעוד בע''מ. עוצב ע''י Dax Designs. תוכנת ע''י יבגני. All Rights Reserved to Marom Mapping Solutions LTD