English       עברית

פרוייקטים - מיפוי שטחי מושבים


     
 
 
מושב הבונים (שנת 2005): 
מיפוי שטחי המושב וחלוקה למגרשים. מערכת המים ומקורות המים.
שם הממליץ: דוד הוקר
 
 
מושב ניר עציון (שנת 2005):
מיפוי שטחי היישוב ומערכת תשתיות כוללת.
שם הממליץ: טל ליאון


מושב בית הלוי (שנת 2011): מיפוי שטחי המושב, נחלות, חלקות, שטחי ההרחבה ומערכת המים. שמות הבעלים והמעבדים. 
שם הממליץ: שמוליק פרדו


       
מושב חירות (שנת 2011 ): מיפוי שטחי המושב, גושים וחלקות, חלקות חקלאיות וקווי גובה.
שם הממליץ: עופר
 

חזרה לפרוייקטים

           
כל הזכויות שמורות למרום פתרונות מיפוי ותיעוד בע''מ. עוצב ע''י Dax Designs. תוכנת ע''י יבגני. All Rights Reserved to Marom Mapping Solutions LTD